Vejgodstransport

På vejgodstransportuddannelsen lærer du at køre alle typer af lastbiler og køretøjer til godshåndtering og transport. Du lærer også at læsse og losse en lastbil korrekt, planlægge ruter og udfylde kørsels-dokumenter. Du kan få arbejde hos private vognmænd eller inden for det offentlige med bl.a. varekørsel, renovation, fragt- og godstransport. Med uddannelsens trin 2 kan du også få arbejde som kørselsleder.

Hvad oplever man som tilskuer ved vejgodstransports stand til DM i Skills? Der er godt gang i den, fordi man bl.a. kan se en række forskellige simulatorer, så deltagerne kan udføre deres konkurrenceøvelser inden for bl.a. økonomikørsel, kranstyring og lastsikring af gods. Så selv om der ikke er plads til, at deltagerne kan anvende rigtige lastbiler og kraner på standen, er der nok at se på. For man kan følge med i, hvad der foregår inde i simulatorerne.

Hvad er det for en opgave, deltagerne skal løse? Deltagerne skal udføre nogle praktiske øvelser, der primært fokuserer på sikkerhed og overholdelse af gældende regler indenfor lastsikring, krankørsel og færdselsregler. Derudover er der en teoriprøve med 50 spørgsmål. Der vil være to indledende konkurrencedage, hvor de bedste kvalificerer sig til finalen lørdag.

Hvad gives der point for? Dommerne fokuserer fortrinsvist på deltagernes evne til at overholde gældende regler. Derudover er det vigtigt, at deltageren viser en form for rutine i gennemførelsen af øvelserne. Der kan gives maksimum 100 point for kvalitet i hver af de 3 praktiske øvelser + maksimum 25 point for gennemførelse indenfor den fastsatte tidsramme. I forhold til teoriprøven giver hvert rigtige svar to point, så det maksimale antal point er 100.

Hvad skal man kigge efter for at se den bedste opgave? Et godt tip er at se efter hvilke deltagere, der virker mest rolige og lader til at bevare overblikket. Det er en udfordring for deltageren, at der er begrænset tid til at gennemføre øvelserne, samtidig med at alle love og regler skal overholdes. Hvis deltageren pga. dette lader sig stresse, kan det f.eks. betyde, at godset under kranøvelsen kommer i væsentlige svingninger, eller at deltageren har svært ved at overholde gældende hastighedsgrænser under øvelsen i økonomikørsel.

Sponsorer

Stand

T1-362

overskrift

Fagtype

overskrift

Prøv mærk føl

Vil du prøve kræfter med faget? Så er fagets Prøv mærk føl-aktivitet noget for dig

Fagets aktiviteter

Typer:
Typer: