Dyrepasser

Dyrepasser med speciale i forsøgsdyr

Arbejdsopgaverne omfatter almindelig pasning af dyr, herunder; fodring, udmugning og rengøring, avlsarbejde, løbende registrering og kontrol af dyrene samt sundhedskontrol og sygdomsforebyggelse. Herudover medvirker man til at udføre dyreforsøg, arbejdet afhænger af forsøget og vil f.eks. ofte inkludere at man er med til at tage blodprøver og give medicin. Som dyrepasser med forsøgsdyr har man desuden en meget vigtig funktion i at observere dyrenes velfærd i løbet af forsøget.

Du kan læse mere om uddannelsen her:

www.lærepladsen.dk

www.rts.dk

www.hansenberg.dk

www.techcollege.dk

www.koldcollege.dk

www.judd.dk

Stand

T3-506

overskrift

Fagtype

overskrift

Oplev faget

Prøv mærk føl aktiviteter:
Prøv mærk føl aktiviteter:
Kategorier: